– In verband met de drukte nemen wij op dit moment geen nieuwe pedicure klanten  aan. Excuses voor dit ongemak. – 

Klachtenafhandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen en onze behandelingen met de grootste zorg goed uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ondanks onze aandacht en inzet, hierover niet tevreden bent. U kunt dit ons laten weten door een klacht in te dienen. U klacht wordt door ons altijd serieus in behandeling genomen en u kunt er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om samen met u tot een oplossing te komen. Daarnaast helpt een klacht om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Klachtenprocedure

 1. Bespreek uw klacht altijd eerst met ons.
  Heeft u een klacht dan willen wij dit zo snel mogelijk van u vernemen. Misschien is er sprake van een misverstand wat eenvoudig opgelost kan worden. U kunt u klacht melden of aankaarten bij de eigenaresse van Schoonheidssalon Artemystic, Diana Grotegoed.
 2. Telefonisch of per e-mail.
  Wij vragen u om uw klacht zo precies mogelijk te omschrijven en daarnaast aan te geven om welke behandeling, behandelaar, dag en tijdstip het gaat. U kunt uw klacht telefonisch 06-14327711 of per e-mail info@artemystic.nl aan ons melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen wij ons uiterste best doen om u klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na dagtekening in behandeling te nemen en met u proberen op te lossen.

Klacht via de klachtencommissie

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het ANBOS. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt de klachtenfunctionaris gemakkelijk door te mailen naar klachtenfunctionaris@anbos.nl.

Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

Klacht via de geschillencommissie

Kan u met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing komen, dan kunt besluiten de klacht voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. De ANBOS is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak, waartegen u niet in beroep kunt gaan. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie over de werkwijze kijkt u op https://www.degeschillencommissie.nl

Klacht via het Landelijk Meldpunt Zorg

U kunt ook bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht. Het Landelijk Meldpunt Zorg informeert en adviseert over klachten in de zorg. Op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl vindt u meer informatie hierover.

WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Per januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg gefaseerd ingevoerd. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandig beroepsbeoefenaren. Met ingang van 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig van kracht, waardoor ik als zorgverlener verplicht ben om; een cliëntenbestand bij te houden, algemene voorwaarden te hebben (te zien in praktijk, kvk en salon), aangesloten te zijn bij een geschillencommissie, mijn vermoedens bij huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht te melden en geweld in de zorgrelatie of ernstige incidenten (door zowel mijn toedoen of als door toedoen van cliënt) te melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg).

Afspraakgegevens

Via onze website kunt u een afspraak maken. Deze gegevens worden opgeslagen en (toekomstige) afspraken worden aan uw profiel gekoppeld. Zo hoeft u niet bij elke afspraak uw persoonsgegevens opnieuw in te vullen. Verder kunnen wij op basis van reeds eerder gemaakte afspraken beter adviseren over behandelingen en producten.

Afspraak en email

Stuurt u een afspraakverzoek of e-mail, dan worden de toegezonden gegevens, bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Facebook, Twitter en Google+

Op bovengenoemde websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis.com. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Dit beperkt echter wel het gebruiksgemak de functionaliteit en het gebruiksgemak.

Klikgedrag en bezoekgegevens

De website houdt algemene bezoekgegevens bij. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Privacy

Artemystic respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ook vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt, meer informatie leest u in onze privacy verklaring.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door gebruik van onze website laat u gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden zowel op actieve als passieve wijze verstrekt. Actief zijn verstrekte gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail toestuurt. Passief zijn gegevens die automatisch op de website worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dit statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en met welke doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van Salon Artemystic. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie van internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de website waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang geeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoek uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Uitsluiting van aansprakelijkheid. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Salon Artemystic aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie, genoemde prijzen en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment door Artemystic worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden  geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij Artemystic of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Artemystic. Vermenigvuldiging of publicatie in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Artemystic.

Betalingsmogelijkheden

U kunt uw behandelingen en/of producten op de volgende wijze voldoen:

 • Contante betaling
 • Pinnen (klein bedrag, pinnen mag)
 • De cadeaubon van schoonheidssalon Artemystic
 • De massagebon van de websites massage.nl en massagebon.nl
 • VVV- cadeaukaart
 • In overleg (bij bv kuurbehandelingen) is gespreide betaling mogelijk
 • Creditcards worden niet geaccepteerd
 • Behandelingen uitsluitend volgens afspraak
 • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Klachtenregeling