– In verband met de drukte nemen wij op dit moment geen nieuwe pedicure klanten  aan. Excuses voor dit ongemak. – 

Anbos en Provoet

 • Nederlandse brancheorganisatie voor gediplomeerde schoonheidsspecialisten (ANBOS) en pedicure (PROVOET). Kies je voor een Anbos schoonheidsspecialiste of Provoet pedicure, dan weet je zeker dat :
  • Zij beschikt over het erkende vakdiploma Schoonheidsverzorging/ pedicure;
  • de bedrijfsvoering goed geregeld is;
  • Zij zich houden aan de richtlijnen voor hygiëne, arbeid en milieu;
  • Er een goede klachten afhandeling en een onafhankelijke klachtenfunctionaris is;
  • Dat de salon is aangesloten bij een geschillencommissie uiterlijke verzorging.

Wtza

 • • Op 1 januari 2022 is de wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft toetredingsregels voor de zorg- en jeugd hulp aanbieders. Hierdoor krijgen zij te maken met een meldplicht. Met ingang van 19 juni 2022 is Schoonheidssalon Artemystic aangemeld en toegetreden als zorgaanbieder. Meer informatie hierover vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

 • Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg van kracht. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, zorginstellingen en voor zelfstandige beroepsbeoefenaren. Volgens deze Wet Wkkgz moet een salon een aantal zaken op orde hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.
 • Uit hoofde van deze wet zijn mijn belangrijkste verplichtingen:
  • o dat ik de cliënt informeer over haar/zijn rechten en gerichte goede zorg verleen op basis van reële behoefte, doeltreffendheid, doelmatigheid en veiligheid. Artemystic handelt daarbij in overeenstemming met op ons rustende verantwoordelijkheid en geldende professionele standaarden (richtlijnen en -snoeren), waarbij uw rechten zorgvuldig in acht worden genomen en met respect wordt behandeld;
  • Om cliëntendossiers bij te houden, waarbij ik de registratie van de noodzakelijke gegevens ten behoeve van uw behandeling bijhoudt en een cliëntenkaart aanleg, persoonsgegevens noteer, de intake, informed consent formulier en een opgesteld behandelplan toevoeg. Waarbij ik u vraag om uw toestemming te verlenen door deze formulieren in te vullen en te ondertekenen;
  • De producten, eventueel apparatuur en met welk doel dit bij de behandeling wordt toegepast en deze op uw cliëntenkaart noteer;
  • Bij de afronding van de behandeling altijd vraag of u tevreden bent over de te behaalde resultaten (waarvan een aantekening op de cliëntenkaart wordt genoteerd);
  • Op uw verzoek aanvullende informatie over de aangeboden behandeling geef (kwaliteit, cliënt ervaringen en eventueel bewezen werkzaamheid);
  • Om duidelijke tarieven van de behandelingen te tonen;;
  • Reflecteer op resultaten/klachten /incidenten en de verbeteringen doorvoer;
  • Werk met veilige medische hulpmiddelen & producten;
  • Algemene leveringsvoorwaarden heb, die op de website zijn geplaatst, in de praktijk hangen en die u bij een eerste behandeling ter hand worden gesteld;
  • Om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U vindt mijn klachtenregeling terug op deze website,
  • Om aangesloten te zijn bij een geschillencommissie waarbij u als klant terecht kunt met een geschil, ook deze vindt u terug op deze website;
  • Bij het vermoeden van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling ik een meldcode heb en dit verplicht moet melden bij https://www.Rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode
  • Om een aantekening te maken in mijn intern register, als u een klacht heeft over de behandeling of als er sprake is van een incident;
  • En dat ik u als client informeer in het geval dat er een incident plaatsvind;
  • Om geweld in de zorgrelatie of ernstige incidenten (door zowel mij als u toedoen) te melden bij de (ICJ) Inspectie voor de Gezondheidszorg. www.igz.nl/melden
  • En ik voldoe aan de Wtza mijn salon is aangemeld bij toetredingzorgaanbieders.nl

Liever het document downloaden? Klik hieronder.
Downloaden