Een peptide communiceert met de cellen. Het is een molecuul (celboodschapper) en bestaat uit een klein aantal aminozuren dat verbonden is met een peptideverbinding. Een peptide onderscheidt zich van een eiwit door het geringe aantal aminozuren in het molecuul, maar kan zelf dienen als bouwsteen voor een eiwit. De term peptide wordt ook gebruikt voor verbindingen die uit meerdere peptiden bestaan (verwijzing naar de grootte van het molecuul)

Sluit venster